Privacyverklaring ARCA-advies

ARCA-advies
5052 AA Oisterwijk
T: +31 13 5215369
E: info@arca-advies.nl

Algemeen
ARCA-advies waardeert u interesse die u heeft getoond in ons bedrijf door uw bezoek aan onze website www.arca-advies.nl. ARCA-advies levert bedrijfskundig advies.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die ARCA-advies kan vastleggen tijdens uw contacten met ARCA-advies. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

ARCA-advies neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Derden
ARCA-advies zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij ARCA-advies daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of informatie. ARCA-advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
ARCA advies bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de diensten op www.arca-advies.nl laat u uw (persoons)gegevens bij ARCA-advies achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Doeleinden
ARCA-advies verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij ARCA advies zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met opdrachtgevers sluiten.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde documenten en gegevens.
  • Met toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van mailings .
  • Cookies en passieve tracking

ARCA-advies maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

ARCA-advies gebruikt cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

Google Analytics
De website van ARCA-advies maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie. Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen
ARCA-advies behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van ARCA-advies. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website.

ARCA-advies kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u vragen om nadere informatie om uitvoering van uw verzoek mogelijk te maken.

Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn.

U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:

ARCA-advies
T.a.v. Eveline Heinen-Broodwinner
Kivitslaan 7
5062 AA Oisterwijk
info@arca-advies.nl

Vragen?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.